CIVIC X/10 ------ 2015-20--

598.00 EUR - DIFFUSOR KIT - Honda Civic MK9 Type R - "Grubier Evo" (2015-)
- DIFFUSOR KIT - Honda Civic MK9 Type R - "Grubier Evo" (2015-)
8.00 EUR - PLATE HOLDER - "Grubier Tuning"
- PLATE HOLDER - "Grubier Tuning"
23.00 EUR - DOOR LIGHTS - "Grubier Tuning"
- DOOR LIGHTS - "Grubier Tuning"
65.00 EUR - AIR INTAKE - Universal - "D-Series"
- AIR INTAKE - Universal - "D-Series"
1275.00 EUR - WIDE BODY KIT - Honda Civic MK10 - "Type-R Look"
- WIDE BODY KIT - Honda Civic MK10 - "Type-R Look"
600.00 EUR - HEADLIGHTS - Honda Civic MK10 - "MT Sport"
- HEADLIGHTS - Honda Civic MK10 - "MT Sport"
300.00 EUR - TAIL LIGHTS - Honda Civic MK10 - "MT Sport"
- TAIL LIGHTS - Honda Civic MK10 - "MT Sport"
600.00 EUR - REAR SPOILER - "GT-6" (Carbon)
- REAR SPOILER - "GT-6" (Carbon)
588.00 EUR - REAR SPOILER - "R-62" (Carbon)
- REAR SPOILER - "R-62" (Carbon)
548.00 EUR - REAR SPOILER - "MT4-S" (Carbon)
- REAR SPOILER - "MT4-S" (Carbon)
1050.00 EUR - HOOD - Honda Civic MK10 - "OE Look" (Metal)
- HOOD - Honda Civic MK10 - "OE Look" (Metal)