CIVIC 9 ---------- 2012-2017

598.00 EUR - DIFFUSOR KIT - Honda Civic MK9 Type R - "Grubier Evo" (2015-)
- DIFFUSOR KIT - Honda Civic MK9 Type R - "Grubier Evo" (2015-)
600.00 EUR - DIFFUSOR KIT - Honda Civic MK9 Facelift - "MT Sport" (2014-2017)
- DIFFUSOR KIT - Honda Civic MK9 Facelift - "MT Sport" (2014-2017)
8.00 EUR - PLATE HOLDER - "Grubier Tuning"
- PLATE HOLDER - "Grubier Tuning"
23.00 EUR - DOOR LIGHTS - "Grubier Tuning"
- DOOR LIGHTS - "Grubier Tuning"
65.00 EUR - AIR INTAKE - Universal - "D-Series"
- AIR INTAKE - Universal - "D-Series"