PASSAT 35i ---- (1988-1996)

750.00 EUR - BODY KIT - VW Passat 35i - "Outcast" v.1
- BODY KIT - VW Passat 35i - "Outcast" v.1
325.00 EUR - FRONT BUMPER - VW Passat 35i - "Outcast" v.1
- FRONT BUMPER - VW Passat 35i - "Outcast" v.1
325.00 EUR - REAR BUMPER - VW Passat 35i - "Outcast" v.1
- REAR BUMPER - VW Passat 35i - "Outcast" v.1
225.00 EUR - SIDE SKIRTS - VW Passat 35i - "Outcast" v.1
- SIDE SKIRTS - VW Passat 35i - "Outcast" v.1
225.00 EUR - SIDE SKIRTS - VW Passat 35i - "Outcast" v.2
- SIDE SKIRTS - VW Passat 35i - "Outcast" v.2
875.00 EUR - BODY KIT - VW Passat 35i - "X-Edition"
- BODY KIT - VW Passat 35i - "X-Edition"
875.00 EUR - BODY KIT - VW Passat 35i - "MT Sport"
- BODY KIT - VW Passat 35i - "MT Sport"
413.00 EUR - FRONT BUMPER - VW Passat 35i - "MT Sport"
- FRONT BUMPER - VW Passat 35i - "MT Sport"
413.00 EUR - REAR BUMPER - VW Passat 35i - "MT Sport"
- REAR BUMPER - VW Passat 35i - "MT Sport"
288.00 EUR - SIDE SKIRTS - VW Passat 35i - "MT Sport"
- SIDE SKIRTS - VW Passat 35i - "MT Sport"
8.00 EUR - PLATE HOLDER - "Grubier Tuning"
- PLATE HOLDER - "Grubier Tuning"
23.00 EUR - DOOR LIGHTS - "Grubier Tuning"
- DOOR LIGHTS - "Grubier Tuning"