TIPO ------------- 1988-1995

700.00 EUR - BODY KIT - Fiat Tipo - WRS
- BODY KIT - Fiat Tipo - WRS
300.00 EUR - FRONT BUMPER - Fiat Tipo - WRS
- FRONT BUMPER - Fiat Tipo - WRS
300.00 EUR - REAR BUMPER - Fiat Tipo - WRS
- REAR BUMPER - Fiat Tipo - WRS
200.00 EUR - SIDE SKIRTS - Fiat Tipo - WRS
- SIDE SKIRTS - Fiat Tipo - WRS